BG EN
„Този, който отваря училище, затваря затвор.“ - Виктор Юго
Информация и дарения: +359 887 85 98 23
Сдружение РУСАЛЯ Новини Контакти

Партньорства

Сдружение РУСАЛЯ реализира "Училище по изкуства и заняти" с финансовата подкрепа на:

 Фондация Велукс, Дания

  Сдружение Скеникус, Германия


Партньори на Училище по изкуства и занаяти:

Solidarity Association Luxembourg                                                                                               

 


Институционални партньори:

Община Велико Търново
Министерство на образованието и науката
Агенция за социално подпомагане
Държавна агенция за закрила на детето

Медийни партньори:

A Team

Благодарим на всички за доверието!