BG EN
„Този, който отваря училище, затваря затвор.“ - Виктор Юго
Информация и дарения: +359 887 85 98 23
Сдружение РУСАЛЯ Новини Контакти

Екип

Нашият прекрасен и любящ екип, без който нищо нямаше да е реално през годините!


Анимари Димитрова

Анимари Димитрова

Управител и Експерт по Театър
Златко Златков

Златко Златков

Технически директор и Експерт по Театър
Радостина Тричкова

Радостина Тричкова

Координатор
Жанета Иванова-Атанасова

Жанета Иванова-Атанасова

Директор и Учител в подготвителна група
Марияна Баталова

Марияна Баталова

Главен Ментор
Александър Бояджиев

Александър Бояджиев

Ментор
Грета Попова

Грета Попова

Mентор и Експерт по Изобразително Изкуство
Дамян Кирилов

Дамян Кирилов

Ментор и Експерт по Дървообработка
Станислава Панчева

Станислава Панчева

Mентор и Експерт по Изобразително Изкуство
Теодор Дъскотлив

Теодор Дъскотлив

Ментор
Росен Русанов

Росен Русанов

Ментор
Йонислава Дончева

Йонислава Дончева

Ментор и Експерт по Приложни изкуства
Йонко Христов

Йонко Христов

Социален педагог - доброволец
Моника Динова

Моника Динова

Учител на подготвителна група
Цветанка Влахова

Цветанка Влахова

Учител в начален етап на обучение и учител по Физика, Химия и Биология
Албена Георгиева

Албена Георгиева

Учител в начален етап на обучение
Галина Михайлова

Галина Михайлова

Учител в начален етап на обучение
Десислава Стоянова

Десислава Стоянова

Учител в начален етап на обучение
Добринка Добрева

Добринка Добрева

Учител по Български език и Литература
Гергана Николова

Гергана Николова

Учител по Английски език
Велик Дунчев

Велик Дунчев

Учител по Математика
Пенка Пенчева

Пенка Пенчева

Учител по Математика
Мирослав Петров

Мирослав Петров

Учител по Информационни технологии
Милица Гайдарова

Милица Гайдарова

Учител по География и Икономика
Благовест Христов

Благовест Христов

Учител по История и цивилизации
Полита Георгиева

Полита Георгиева

Психолог
Д-р Десислава Банкова

Д-р Десислава Банкова

Лекар
Д-р Мартин Банков

Д-р Мартин Банков

Зъболекар
Елена Балева

Елена Балева

Адвокат
Димо Миндов

Димо Миндов

Счетоводител
Румяна Трифонова

Румяна Трифонова

Хигиенист